To takie proste!
Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

Każdy ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie".
Maria Grzegorzewska

 

  Najodpowiedniejszym czasem na kształcenie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka, a więc także niepełnosprawnego, jest okres pobytu w przedszkolu.

Wychowanie integracyjne jest cennym doświadczeniem dla dzieci. Korzystnie wpływa na ich rozwój społeczny i intelektualny. Dziecko pełnosprawne zwykle „podnosi poprzeczkę” dla swoich możliwości, stara się być coraz lepsze, by być wzorem dla swego niepełnosprawnego kolegi. Wspólne przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi uczy je empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego co inne. Sprzyja wzrastaniu wrażliwości emocjonalnej, poszerza wiedzę o człowieku i życiu, uczy dostrzegania innych niż własne problemów, zrozumienia odmienności drugiego człowieka, trudności w jego funkcjonowaniu, a także gotowości niesienia mu pomocy, bycia uważnym i odpowiedzialnym w kontaktach z nim. Dzieci są doskonałymi obserwatorami, znają możliwości i potrzeby swoich kolegów.

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. Bycie razem daje szansę akceptacji inności w sposób spontaniczny i naturalny, daje szansę na radość, uśmiech, pracę i zabawę. Przebywanie w grupie rówieśniczej umożliwia zdobywanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Dzieci pełnosprawne łatwiej zrozumieją problemy niepełnosprawnego kolegi, uczą sie tolerancji, szacunku i wrażliwości. Dzieci niepełnosprawne, spotykając życzliwość i zrozumienie, pokonują lęk przed nową nieznana sytuacją, przed nowym środowiskiem. Poprzez wspólne działania dzieci uczą się opiekuńczości i odpowiedzialności za innych. 

 Celem projektu było:

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-02 14:21:08

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem. Najbardziej jednak ekscytujący i absorbujący jest okres przedświąteczny, w którym planujemy, robimy zakupy, sprzątamy, dekorujemy...

W przedszkolu tak jak w każdej rodzinie dzieci przygotowują się do Świąt. Aby i w tym roku mogły cieszyć się i przeżywać tę świąteczną atmosferę po raz XI będziemy realizować poniższy projekt edukacyjny.

Projektem zostaną objęte dzieci 3,4,5 -latki

Okres realizacji: 03.XII – 21.XII 2018r.

Cele ogólne:

 • poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych;

 • ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia;

 • wzmacnianie więzi rodzinnych;

 • kultywowanie tradycji Świątecznych;

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia;

 • potrafi wypowiadać się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w jegorodzinnym domu;

 •  wymienia tradycyjne potrawy wigilijne;

 • chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych na miarę swoich możliwości;

 • zaprojektuje i wykona kartkę świąteczną dla rodziców;

 • chce sprawić radość najbliższym;

 • wykona ozdobę choinkową;

 • szanuje osiągnięcia innych;

 • zgodnie pracuje w grupie, integruje się z nią;

 • bierze udział w „Jasełkach”, oraz w przygotowaniu rekwizytów, dekoracji świątecznych;

 • składa życzenia świąteczne, dzieli się opłatkiem;

 • bierze udział w Koncercie (najpiękniejsze kolędy polskie);

 • śpiewa znane kolędy;

 • zna składniki potrzebne do pieczenia pierników, oraz sposób ich wykonania;

 • przeżywa radość ze wspólnego działania.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-01 20:32:44

3-21 grudnia

Spotkanie przy choince- projekt edukacyjny

3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia

Świąteczne poszukiwania- teatrzyk dla dzieci

5 grudnia

Pieczenie pierniczków

6 grudnia

Mikołajki

8 grudnia

Kartka Świąteczna- udział w akcji charytatywnej

11 grudnia

Pinokio- teatrzyk dla dzieci

12 grudnia

Świąteczny wyjazd na kulki do sali zabaw w Ślesinie

17 grudnia

Choinka dla zwierząt- wyjazd do lasu


19 grudnia

Koncert kolęd dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola

Jasełka przedszkolne dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.


 


 


 


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-01 19:46:31

 

„W integracji dzieci zdrowe i osoby niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia, empatii. W ten sposób wychowankowie nabywają umiejętności społecznych, wszechstronniej rozwijają swoją osobowość.” (prof. Maria Grzegorzewska)        

         Głównym założeniem naszego działania jest pokazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie. Nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi. Zależy nam na wykształceniu przyjaznego stosunku dzieci do osób z niepełnosprawnością. Staramy się nauczyć dzieci tolerancji wobec rówieśników różniących się wyglądem czy też zachowaniem.

 

Dzień Pluszowego Misia

 

Zachęcanie do otwarcia się na osoby niepełnosprawne, budowanie atmosferu zaufania i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

„Mój przyjaciel Miś”- wystawa prac,  zabawy integracyjne z Misiem.

Spotanie z podopiecznymi z Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu.

 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Kształtowanie umiejętności wyrażania życzliwości poprzez aktywność intelektualną, ruchową i plastyczną, przejawiania oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci, kulturalne odnoszenie się dzieci do siebie.

„W krainie życzliwości”- zajęcia zorganizowane dla dzieci.

„Wyspa tolerancji”- praca plastyczna.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Kształtowanie u dzieci postaw obywatelskich, wyrabianie świadomości swoich praw i konieczności poszanowania praw drugiego człowiek, zapoznanie z życiem i twórczością Janusza Korczaka, zapoznanie  „korczakowskimi „ prawami dziecka oraz uświadomienie dzieciom, że są aktualne
do dzisiaj i zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

„Mam prawo do…..”- zajęcia zorganizowane dla dzieci

„Moje prawa”- oglądanie wystawy

Wystawa prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi

Wyrabianie szacunku wobec osób starszych
i niepełnosprawnych, ukazanie osób niepełnosprawnych jako w pełni wartościowych ludzi.

Integracyjny wyjazd do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

 

Uwrażliwienie dzieci, kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych

„Jak by to było gdyby…..”- zabawy umożliwiające doświadczenie problemów osób niepełnosprawnych.

 

Andrzejki Integracyjne

 

 Budowanie atmosfery tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

„Bawimy się wesoło”- zaproszenie uczniów klasy „0”  Szkoły Publicznej w Piotrkowie.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-20 11:33:01

Dnia 15 listopada  dzieci z grupy Słoneczka były na przedstawieniu teatralnym w Inowrocławiu. Po przyjeździe do teatru pełni ciekawości weszliśmy do sali i zajęliśmy swoje miejsca. Po chwili światła zgasły, a na scenę wyszli aktorzy przedstawienia „Księżniczka na ziarnku grochu” .Wszyscy chyba pamiętamy bajkę Christiana Andersena o księżniczce, której prawdziwość zostaje poddana próbie za pomocą podłożonego - pod sterty miękkich poduszek i kołder - ziarnka grochu. Występują w niej Król, Królowa, Młody Książę, który szuka prawdziwej księżniczki i oczywiście Pirlipatka. Spektakl  opowiadał o tym, że każdy musi znaleźć własny sposób odróżniania prawdy od fałszu. Daje też nadzieję, że jeśli czegoś pragniemy i szukamy to w końcu to znajdujemy. Efektom świetlnym towarzyszyła oprawa muzyczna, co nam się podobało, bo piosenki pomagały zrozumieć uczucia postaci, wprowadzały odpowiedni nastrój. Gra aktorów pełna swobody i naturalności wywołała na naszych twarzach śmiech. Występ podobał się dzieciom jak i dorosłym. Po przedstawieniu bowiem rozległy się gromkie brawa i okrzyki radości.

Beata Królak

Elżbieta Sobieraj

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-20 11:26:54

Piątek 9 listopada był wyjątkowym dniem w naszym przedszkolu. Dzieci w strojach galowych i przypiętych biało-czerwonych kotylionach z dumą przekroczyły próg przedszkola. Odświętna atmosfera udzieliła się wszystkim od samego rana bo w tym dniu obchodziliśmy tak ważną rocznicę, 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.  Z niecierpliwością  czekaliśmy na gości. Zaproszenie na uroczystość przyjęli proboszcz parafii ks. Krzysztof Gąsiorowski była dyrektor przedszkola pani Renata Woźniak i nasi kochani rodzice. Aby uczcić tak ważne narodowe święto przygotowaliśmy montaż słowno-muzyczno-taneczny. Zaprezentowane utwory, wiersze, pieśni i tańce były hołdem pamięci dla tych wszystkich bohaterów, dzięki którym mamy dziś wolną i niepodległą Polskę. Występ zakończył taniec narodowy polonez w wykonaniu dzieci z grupy „Jagódki”, a wzruszeń dostarczyła nie tylko pieśń „ My pierwsza brygada” zaśpiewana przez Pawełka Wojciechowskiego, ale i piosenka „Jestem Polką i Polakiem” w wykonaniu dzieci z grupy „Słoneczka”. Świadectwo swojego dziecięcego patriotyzmu dzieci dały podczas śpiewania „Roty” stojąc dumnie na baczność.

        Występy przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami. O godzinie 11.11 dzieci, nauczyciele, pracownicy, zaproszeni goście oraz rodzice obecni na uroczystości zaśpiewali  hymn  włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”. Cała uroczystość była pięknym świadectwem dziecięcego patriotyzmu.

         Na zakończenie pani dyrektor Katarzyna Ulewicz pogratulowała i podziękowała  małym artystom oraz zaprosiła do czynnego włączenia się we wspólny marsz 11 listopada.

Ewa Staszak

Elżbieta Sobieraj

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-14 11:45:32

          W przeddzień uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  do przedszkola przybyli muzycy z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.  Dzieci zgromadzone wraz z wychowawczyniami w sali głównej zostały zaproszone do wysłuchania muzycznej audycji o charakterze patriotycznym. Prowadząca koncert w ciekawy    i dostosowany do wieku odbiorców sposób prezentowała kolejne utwory znanych  kompozytorów minionej epoki. Oprócz utworów muzycznych śpiewano również tradycyjne pieśni z epoki. Dzieci usłyszały śpiew klasyczny na żywo i koncert skrzypcowy oraz fortepianowy. Utwory prezentowane tego dnia to dzieła Chopina, Wieniawskiego, Moniuszki między innymi mazurek czy kujawiak. Dla najmłodszych kontakt z kulturą wysoką był dużym przeżyciem i ciekawym doświadczeniem estetycznym.

Magdalena Gregor

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-14 09:43:56

Baśnie i bajki są dla wszystkich – dla dorosłych i dla dzieci – źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, niezastąpionym sposobem wzbogacenia wyobraźni i dlatego 5 listopada udaliśmy się w podróż po bajkowej krainie. W tym wyjątkowym dniu wychowankowie przybyli do przedszkola przebrani w przepiękne bajkowe stroje. Wszędzie były  księżniczki, królewny, królewicze, krasnale, wróżki, czarownice, smoki, elfy i różne inne zaczarowane postacie, które pojawiły się w naszym przedszkolu, by świętować Dzień Postaci z Bajek. Głównym celem było popularyzowanie tradycyjnych bajek, takich gdzie dobro wygrywa, a zło zostaje ukarane. W każdej grupie dzieci wspaniale się bawiły, słuchając bajek czytanych przez panie nauczycielki, układały puzzle, nazywały bajkowe postacie i kolorowały swoich ulubionych bohaterów.

Doskonała atmosfera, ogrom włożonej pracy, piękne stroje przygotowane przez rodziców przedszkolaków.  Wszystko to spowodowało, że czas spędzony w krainie bajek był niezapomnianym przeżyciem.

 

Beata Królak

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-13 12:33:05

 Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu się ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych.   W przypadku, kiedy chodzi o bezpieczeństwo dzieci to szczególnie ważna sprawa i dlatego każdego roku na terenie naszego przedszkola odbywają się treningi, w których uczestniczą wszystkie dzieci i pracownicy.

            W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci i pracowników w środę31 października, w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy. W ćwiczeniach wzięło udział: 76 dzieci, i 23  osoby dorosłe. Po sygnale dźwiękowym (gwizdek) i okrzyku „ewakuacja” wszyscy obecni   w przedszkolu korzystając z wyjść ewakuacyjnych natychmiast opuścili budynek.

            Przeprowadzone ćwiczenia trwały około 4 minuty i miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności i zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem przez dziecii pracowników przedszkola. O planowanej ewakuacji dyrektor informowała Państwową Straż Pożarną w Radziejowie. Funkcjonariusze z PSP obserwowali przebieg akcji, która odbyła się szybko i sprawnie.   W nagrodę przedszkolaki oglądały wóz strażacki, co sprawiło im wiele radości.

E. Doręda

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-13 12:25:45

                                                                                                 5 listopada

                                                                       Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

                                                                                  11 listopada
                                                                  100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
                                                               (Wieczornica w przedszkolu w dniu 9 listopada)

                                                                                   16 listopada

                                                                            Międzynarodowy Dzień Tolerancji

                                                                                       25 listopada

                                                                                    Światowy Dzień Pluszowego Misia
 (w przedszkolu obchodzimy 26 listopada)

25 listopada

Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 (w przedszkolu obchodzimy 27 listopada
)

30 listopada
    Andrzejki

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-07 09:15:44