Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

       W dniu 30.11.2018 r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”. W konkursie wzięły udział najstarsze dzieci z trzech grup przedszkolnych – „Motyle”, „Słoneczka” i „Muchomorki”. Dzieci brały udział w kilku konkurencjach: rozwiązywały zagadki i odpowiadały na pytania w formie quizuo bezpieczeństwie w domu, na podwórku i na ulicy, pokazywały za pomocą zielonych i czerwonych karteczek czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Wskazywały jak zachowają się i kogo zawiadomią w różnych niebezpiecznych sytuacjach, dobierały numery alarmowe, układały z puzzli znaki drogowe. Podczas zabawy sprawnościowej prowadziły zręcznie kolegę z zawiązanymi oczami po krętej drodze. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: dyrektor przedszkola, przedstawiciele policji. Dzieci z wszystkich grup sprawnie pokonały wszystkie konkurencje, wykazały się znajomością zasad bezpieczeństwa, stosowały w zabawie zdobyte informacje z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego, umiejętnie współpracowały i współdziałały w zespole. Doskonale znają numery alarmowe i wiedzą w jakich sytuacjach należy z nich korzystać. Na wszystkie pytania konkursowe i zagadki padały tylko prawidłowe odpowiedzi, nie było żadnej pomyłki. W związku z tym jury pogratulowało wiedzy i umiejętności uczestnikom konkursu i uznało, że zwycięzcami zostały wszystkie grupy ex aequo. W nagrodę wszystkie grupy otrzymały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i piotrkowską policję. Wszyscy przedszkolacy zostali wyposażeni w znaczki odblaskowe, które otrzymały od burmistrza Piotrkowa Kujawskiego pana Sławomira Boguckiego.

Serdecznie dziękujemy.

 Elżbieta Sobieraj
Marzanna Czyżniak

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-08 18:24:06

Mój kochany Mikołaju cały rok czekałem

Byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się starałem”

       Cały rok wszyscy czekamy na Świętego Mikołaja, ale najbardziej nie mogą się doczekać dzieci. Dlatego w dniu imienin Mikołaja, czyli 6 grudnia, od rana towarzyszą wszystkim pozytywne emocje, niecierpliwe oczekiwanie i świąteczny nastrój. Czekanie i niepewność (przyjdzie czy nie przyjdzie) umilały dzieciom piosenki i muzyka o tematyce świątecznej i „mikołajowej”, zabawy taneczno-ruchowe przy wspomnianych piosenkach, Pani Dyrektor zaś czytając dzieciom zabawny wiersz o Mikołaju, rozpoczęła Mikołajkowy Tydzień Czytania. Dużo radości i śmiechu było kiedy to, nieproszona przez nikogo, odwiedziła nas zaprzyjaźniona Baba Jaga (Pani Beata), która koniecznie chciała zostać Świetym Mikołajem. Niestety, dzieci nie wyraziły zgody i dalej czekały na gościa. Pojawił się, ale zakatarzony, kaszlący i słaby, bez prezentów i od razu położył się do łóżka. Na szczęście jego żona – Pani Mikołajowa, sobie tylko znanymi miksturami, szybko uleczyła Mikołaja. Była to tylko inscenizacja, w której w główne role wcieliły się pani Hania i Pani Dorota. Po ponownych tańcach i piosenkach wreszcie ktoś zapukał do drzwi i…..tak to był On – Święty Mikołaj, a zanim skromny Elf z wieeelkim worem prezentów. Po przywitaniach nastąpił długo oczekiwany moment, czyli wręczanie prezentów. Każda grupa dostała wymarzone upominki. W podziękowaniu dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. I tak spotkanie z Mikołajem dobiegło końca, strudzony poszedł dalej nieść radość innym dzieciom. Nam na osłodę zostały pyszne cukierki od Pana Burmistrza, za które bardzo dziękujemy. Czekamy znów na Świętego Mikołaja……

Bardzo dziękujemy Panu Sławkowi z miejscowego Banku Spółdzielczego, że zechciał być z nami w ten mikołajkowy dzień.

 

Bogumiła Pawłowska

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-08 18:17:21

Każdy ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie".
Maria Grzegorzewska

 

  Najodpowiedniejszym czasem na kształcenie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka, a więc także niepełnosprawnego, jest okres pobytu w przedszkolu.

Wychowanie integracyjne jest cennym doświadczeniem dla dzieci. Korzystnie wpływa na ich rozwój społeczny i intelektualny. Dziecko pełnosprawne zwykle „podnosi poprzeczkę” dla swoich możliwości, stara się być coraz lepsze, by być wzorem dla swego niepełnosprawnego kolegi. Wspólne przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi uczy je empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego co inne. Sprzyja wzrastaniu wrażliwości emocjonalnej, poszerza wiedzę o człowieku i życiu, uczy dostrzegania innych niż własne problemów, zrozumienia odmienności drugiego człowieka, trudności w jego funkcjonowaniu, a także gotowości niesienia mu pomocy, bycia uważnym i odpowiedzialnym w kontaktach z nim. Dzieci są doskonałymi obserwatorami, znają możliwości i potrzeby swoich kolegów.

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. Bycie razem daje szansę akceptacji inności w sposób spontaniczny i naturalny, daje szansę na radość, uśmiech, pracę i zabawę. Przebywanie w grupie rówieśniczej umożliwia zdobywanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Dzieci pełnosprawne łatwiej zrozumieją problemy niepełnosprawnego kolegi, uczą sie tolerancji, szacunku i wrażliwości. Dzieci niepełnosprawne, spotykając życzliwość i zrozumienie, pokonują lęk przed nową nieznana sytuacją, przed nowym środowiskiem. Poprzez wspólne działania dzieci uczą się opiekuńczości i odpowiedzialności za innych. 

 Celem projektu było:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców wobec osób z niepełnosprawnością – tolerancja, wyrozumiałość , wrażliwość.

 • Uświadomienie dzieciom, że osoby z niepełnosprawnością to są takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni, odgrywający ważną rolę w społeczeństwie, a często bardziej aktywni niż tzw. „pełnosprawni”.

 • Zintegrowanie osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społecznościach lokalnych.

 • Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, wyrozumiałość, szacunek, akceptacja.

 • Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób z niepełnosprawnością wśród dzieci.

 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi od wieku wczesnodziecięcego.

 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.

 • Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi ze względu na niepełnosprawność (np. wygląd, zachowanie). postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

 • Przedstawienie osób z niepełnosprawnością jako pełnowartościowych ludzi, życiowo, kolegów, sąsiadów, którzy wnoszą w nasze życie wiele różnorodnych wartości. 

 • Eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do osób z niepełnoprawnością.

    Realizację projektu rozpoczęliśmy od obchodów Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu gościlismy podopiecznych Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu. Wszystkie przedszkolaki przyszły ubrane na żółto i pomarańczowo oraz przyniosły swojego ulubionego misia. Wmiłej atmosferze dzieci bawiły się na urodzinowej impezce. Ponadto podczs spotkania ogłoszono wyniki konkursu Mój przyjaciel Miś, którego celem było wykonanie pracy plastycznej, bądź uszycie pluszaka. 27 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień oraz Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Przedszkolaki dowiedziały sie co to życzliwość, przyjażn i serdeczność, a także poznały swoje prawa. Wdniu życzliwość wszystkie grupy z pozdrowieniami i słodką niespodzianką odwiedziła pani Dyrektor Katarzyna Ulewicz. Kolejnym punktem projektu było wykonanie określonych zadań. Aby poznać trudności, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością dzieci próbowały wykonać różne czynności bez użycia rąk, pokonać tor przeszkód klęcząc na kocyku i odpychając się tylko rękami, dojść do wyznaczonego celu przy pomocy przewodnika, rozpoznać  przedmioty i określone sytuacje po usłyszanych odgłosach.
Następie przedszkolaki wykonywały prace plastyczne na temat:

 • „Pachnąca łąka” – każde dziecko w grupie malowało pastelami fragment łąki z zawiązanymi oczami;

 • „Co potrafią moje usta?” – rozdmuchiwanie plamy tuszu lub farby plakatowej przy pomocy rurki do napojów;

W ramach realizacji projektu nasze przedszkolaki miały także okazję odwiedzić podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi i Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. Dzieci zobaczyły jak wygląda tablica Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących. Był też czas na zabawę swobodną, podczas której dzieci bardzo dobrze się zintegrowały, mimo różnicy wiekowej znalazły wspólny język i świetnie się bawiły.

W dniach 26 listopada – 3 grudnia można było oglądać wystawę, będącą dowodem wrażliwości ich twórców. Prace były kolorowe i ciekawe, a wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przy realizacji projektu.

Katarzyna Dziubich

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-02 14:21:08

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem. Najbardziej jednak ekscytujący i absorbujący jest okres przedświąteczny, w którym planujemy, robimy zakupy, sprzątamy, dekorujemy...

W przedszkolu tak jak w każdej rodzinie dzieci przygotowują się do Świąt. Aby i w tym roku mogły cieszyć się i przeżywać tę świąteczną atmosferę po raz XI będziemy realizować poniższy projekt edukacyjny.

 

Projektem zostaną objęte dzieci 3,4,5 -latki

 

Okres realizacji: 03.XII – 21.XII 2018r.

Cele ogólne:

 • poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych;

 • ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia;

 • wzmacnianie więzi rodzinnych;

 • kultywowanie tradycji Świątecznych;

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia;

 • potrafi wypowiadać się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w jegorodzinnym domu;

 •  wymienia tradycyjne potrawy wigilijne;

 • chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych na miarę swoich możliwości;

 • zaprojektuje i wykona kartkę świąteczną dla rodziców;

 • chce sprawić radość najbliższym;

 • wykona ozdobę choinkową;

 • szanuje osiągnięcia innych;

 • zgodnie pracuje w grupie, integruje się z nią;

 • bierze udział w „Jasełkach”, oraz w przygotowaniu rekwizytów, dekoracji świątecznych;

 • składa życzenia świąteczne, dzieli się opłatkiem;

 • bierze udział w Koncercie (najpiękniejsze kolędy polskie);

 • śpiewa znane kolędy;

 • zna składniki potrzebne do pieczenia pierników, oraz sposób ich wykonania;

 • przeżywa radość ze wspólnego działania.

 

 

Harmonogram projektu

 

 

Bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje:

- rozmowy nawiązujące do tematyki,

- opowiadanie na podstawie ilustracji, wierszy,

- odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć dzieci.

 

6 grudnia – wizyta Świętego Mikołaja:

- nawiązanie do postaci Mikołaja i legendy z nim związanej,

- wykonanie karty z życzeniami z okazji imienin Mikołaja/wysłanie życzeń,

- spotkanie z Mikołajem;

- obdarowanie dzieci prezentami,

- spotkanie z p. burmistrzem, czytanie bajki w ramach akcji CPCD,

 

Teatrzyk dla dzieci;

- „Świąteczne poszukiwania”,

- „Pinokio”.

 

Świąteczny wyjazd na kulki do sali zabaw.

 

Choinka dla zwierząt”- wyjazd do lasu.

 

Udział w akcji charytatywnej „Karta Świąteczna”.

 

Zorganizowanie akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

 

Wykonywanie ozdób choinkowych i dekoracji:

- prace dowolne lub według wzoru,

- dekorowanie choinki ozdobami,

- udział chętnych dzieci w konkursie organizowanym przez BiOK w Piotrkowie Kujawskim,

 

Pieczenie pierników z rodzicami:

- zapoznanie dzieci z przepisem,

- zakup potrzebnych produktów,

- zgromadzenie niezbędnych przyborów i naczyń,

- przydział obowiązków i pokaz ich wykonania,

- przygotowanie ciasta,

- formowanie różnych kształtów pierników,

- pieczenie w piekarniku (osoba dorosła)

- dekorowanie pierników.

 

Przygotowujemy przedstawienie bożonarodzeniowe „Jasełka”:

- opracowanie scenariusza,

- przydział i opanowanie ról,

- przygotowanie scenografii,

- przygotowanie strojów i rekwizytów,

- prezentacja przedstawienia w przedszkolu.

- wyjazd z przedstawieniem do Domu Pomocy Społecznej.

 

Wystawa ozdób świątecznych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.

 

Udział dzieci, rodziców i zaproszonych gości w Koncercie Kolęd oraz w przedszkolnym przedstawieniu Jasełkowym.

 

Jasełka- grupowe spotkania wigilijne.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-01 20:32:44

3-21 grudnia

Spotkanie przy choince- projekt edukacyjny

3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia

Świąteczne poszukiwania- teatrzyk dla dzieci

5 grudnia

Pieczenie pierniczków

6 grudnia

Mikołajki

8 grudnia

Kartka Świąteczna- udział w akcji charytatywnej

11 grudnia

Pinokio- teatrzyk dla dzieci

12 grudnia

Świąteczny wyjazd na kulki do sali zabaw w Ślesinie

17 grudnia

Choinka dla zwierząt- wyjazd do lasu


19 grudnia

Koncert kolęd dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola

Jasełka przedszkolne dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.


 


 


 


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-01 19:46:31

 

„W integracji dzieci zdrowe i osoby niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia, empatii. W ten sposób wychowankowie nabywają umiejętności społecznych, wszechstronniej rozwijają swoją osobowość.” (prof. Maria Grzegorzewska)        

         Głównym założeniem naszego działania jest pokazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie. Nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi. Zależy nam na wykształceniu przyjaznego stosunku dzieci do osób z niepełnosprawnością. Staramy się nauczyć dzieci tolerancji wobec rówieśników różniących się wyglądem czy też zachowaniem.

 

Dzień Pluszowego Misia

 

Zachęcanie do otwarcia się na osoby niepełnosprawne, budowanie atmosferu zaufania i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

„Mój przyjaciel Miś”- wystawa prac,  zabawy integracyjne z Misiem.

Spotanie z podopiecznymi z Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu.

 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania życzliwości poprzez aktywność intelektualną, ruchową i plastyczną, przejawiania oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci, kulturalne odnoszenie się dzieci do siebie.

„W krainie życzliwości”- zajęcia zorganizowane dla dzieci.

„Wyspa tolerancji”- praca plastyczna.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Kształtowanie u dzieci postaw obywatelskich, wyrabianie świadomości swoich praw i konieczności poszanowania praw drugiego człowiek, zapoznanie z życiem i twórczością Janusza Korczaka, zapoznanie  „korczakowskimi „ prawami dziecka oraz uświadomienie dzieciom, że są aktualne
do dzisiaj i zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

„Mam prawo do…..”- zajęcia zorganizowane dla dzieci

„Moje prawa”- oglądanie wystawy

 

Wystawa prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi

 

Wyrabianie szacunku wobec osób starszych
i niepełnosprawnych, ukazanie osób niepełnosprawnych jako w pełni wartościowych ludzi.

 

Integracyjny wyjazd do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

 

Uwrażliwienie dzieci, kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych

„Jak by to było gdyby…..”- zabawy umożliwiające doświadczenie problemów osób niepełnosprawnych.

 

Andrzejki Integracyjne

 

 Budowanie atmosfery tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

„Bawimy się wesoło”- zaproszenie uczniów klasy „0”  Szkoły Publicznej w Piotrkowie.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-20 11:33:01

Dnia 15 listopada  dzieci z grupy Słoneczka były na przedstawieniu teatralnym w Inowrocławiu. Po przyjeździe do teatru pełni ciekawości weszliśmy do sali i zajęliśmy swoje miejsca. Po chwili światła zgasły, a na scenę wyszli aktorzy przedstawienia „Księżniczka na ziarnku grochu” .Wszyscy chyba pamiętamy bajkę Christiana Andersena o księżniczce, której prawdziwość zostaje poddana próbie za pomocą podłożonego - pod sterty miękkich poduszek i kołder - ziarnka grochu. Występują w niej Król, Królowa, Młody Książę, który szuka prawdziwej księżniczki i oczywiście Pirlipatka. Spektakl  opowiadał o tym, że każdy musi znaleźć własny sposób odróżniania prawdy od fałszu. Daje też nadzieję, że jeśli czegoś pragniemy i szukamy to w końcu to znajdujemy. Efektom świetlnym towarzyszyła oprawa muzyczna, co nam się podobało, bo piosenki pomagały zrozumieć uczucia postaci, wprowadzały odpowiedni nastrój. Gra aktorów pełna swobody i naturalności wywołała na naszych twarzach śmiech. Występ podobał się dzieciom jak i dorosłym. Po przedstawieniu bowiem rozległy się gromkie brawa i okrzyki radości.

Beata Królak

Elżbieta Sobieraj

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-20 11:26:54

Piątek 9 listopada był wyjątkowym dniem w naszym przedszkolu. Dzieci w strojach galowych i przypiętych biało-czerwonych kotylionach z dumą przekroczyły próg przedszkola. Odświętna atmosfera udzieliła się wszystkim od samego rana bo w tym dniu obchodziliśmy tak ważną rocznicę, 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.  Z niecierpliwością  czekaliśmy na gości. Zaproszenie na uroczystość przyjęli proboszcz parafii ks. Krzysztof Gąsiorowski była dyrektor przedszkola pani Renata Woźniak i nasi kochani rodzice. Aby uczcić tak ważne narodowe święto przygotowaliśmy montaż słowno-muzyczno-taneczny. Zaprezentowane utwory, wiersze, pieśni i tańce były hołdem pamięci dla tych wszystkich bohaterów, dzięki którym mamy dziś wolną i niepodległą Polskę. Występ zakończył taniec narodowy polonez w wykonaniu dzieci z grupy „Jagódki”, a wzruszeń dostarczyła nie tylko pieśń „ My pierwsza brygada” zaśpiewana przez Pawełka Wojciechowskiego, ale i piosenka „Jestem Polką i Polakiem” w wykonaniu dzieci z grupy „Słoneczka”. Świadectwo swojego dziecięcego patriotyzmu dzieci dały podczas śpiewania „Roty” stojąc dumnie na baczność.

        Występy przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami. O godzinie 11.11 dzieci, nauczyciele, pracownicy, zaproszeni goście oraz rodzice obecni na uroczystości zaśpiewali  hymn  włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”. Cała uroczystość była pięknym świadectwem dziecięcego patriotyzmu.

         Na zakończenie pani dyrektor Katarzyna Ulewicz pogratulowała i podziękowała  małym artystom oraz zaprosiła do czynnego włączenia się we wspólny marsz 11 listopada.

Ewa Staszak

Elżbieta Sobieraj

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-14 11:45:32

          W przeddzień uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  do przedszkola przybyli muzycy z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.  Dzieci zgromadzone wraz z wychowawczyniami w sali głównej zostały zaproszone do wysłuchania muzycznej audycji o charakterze patriotycznym. Prowadząca koncert w ciekawy    i dostosowany do wieku odbiorców sposób prezentowała kolejne utwory znanych  kompozytorów minionej epoki. Oprócz utworów muzycznych śpiewano również tradycyjne pieśni z epoki. Dzieci usłyszały śpiew klasyczny na żywo i koncert skrzypcowy oraz fortepianowy. Utwory prezentowane tego dnia to dzieła Chopina, Wieniawskiego, Moniuszki między innymi mazurek czy kujawiak. Dla najmłodszych kontakt z kulturą wysoką był dużym przeżyciem i ciekawym doświadczeniem estetycznym.

Magdalena Gregor

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-14 09:43:56

Baśnie i bajki są dla wszystkich – dla dorosłych i dla dzieci – źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, niezastąpionym sposobem wzbogacenia wyobraźni i dlatego 5 listopada udaliśmy się w podróż po bajkowej krainie. W tym wyjątkowym dniu wychowankowie przybyli do przedszkola przebrani w przepiękne bajkowe stroje. Wszędzie były  księżniczki, królewny, królewicze, krasnale, wróżki, czarownice, smoki, elfy i różne inne zaczarowane postacie, które pojawiły się w naszym przedszkolu, by świętować Dzień Postaci z Bajek. Głównym celem było popularyzowanie tradycyjnych bajek, takich gdzie dobro wygrywa, a zło zostaje ukarane. W każdej grupie dzieci wspaniale się bawiły, słuchając bajek czytanych przez panie nauczycielki, układały puzzle, nazywały bajkowe postacie i kolorowały swoich ulubionych bohaterów.

Doskonała atmosfera, ogrom włożonej pracy, piękne stroje przygotowane przez rodziców przedszkolaków.  Wszystko to spowodowało, że czas spędzony w krainie bajek był niezapomnianym przeżyciem.

 

Beata Królak

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-13 12:33:05